21 May, 2010

Stena RoRo gör miljardaffär i Kanada

Stena RoRo har på uppdrag av Stena Line träffat en överenskommelse med Marine Atlantic om att leverera två färjor som idag går i trafik mellan Holland och England. Marine Atlantic ägs av den Kanadensiska staten och ansvarar för färjeförbindelsen mellan Nova Scotia och Newfoundland. Det första fartyget levereras i december i år och det andra två månader senare.

Det är fartygen Stena Trader och Stena Traveller som nu skräddarsys för att passa Marine Atlantic´s behov. Färjorna trafikerar i dag Stena Lines linje mellan Hoek van Holland och Killingholme. Affären är upplagd som en hyresaffär på fem år med förlängningsrätt på två gånger fem år. Marine Atlantic har även rätt att köpa fartygen om företaget så önskar. Ordervärdet för de inledande fem åren uppgår till mer än 1 miljard kronor. Stena RoRo har tidigare gjort affärer med Marine Atlantic och genom åren har Stena RoRo försett företaget med tio fartyg. - Det här är en av Stena RoRo´s största affärer någonsin och ordern är mycket viktig för oss, inte bara ekonomiskt, utan också för att det är vår samlade kompetens som ger utdelning, säger Bo Severed, VD för Stena RoRo. Vi är stolta över förtroendet vi uppnått. Fartygen skall genomgå en större ombyggnation för att passa i Kanada. Per Westling är Stena RoRo´s vice VD med ansvar för ombyggnaden. - Genom åren har vi byggt om färjor på många olika sätt. Nu blir det första gången vi förkortar en färja, vilket är nödvändigt för att de ska passa i de befintliga hamnarna. Utöver denna något ovanliga anpassning, så kommer passagerarutrymmena ombord att utökas och anpassas för att tillmötesgå de kanadensiska kundernas behov. Kanadas transportminister tillkännagav uppgörelsen i dag på en presskonferens i St. Johns, Newfoundland. Betydelsen av en bra färjeförbindelse mellan Newfoundland och fastlandet är oerhört viktig och kan jämföras med vår egen Gotlandstrafik. Stena Line ersätter Stena Trader och Stena Traveller med två liknande färjor som för närvarande byggs i Sydkorea. Fram till dess att de nya fartygen går i trafik kommer Stena Line att ha ersättningsfartyg för att trafikera linjen. Stena RoRo Göteborg 2010-05-21