14 March, 2014

Stena RoRo leder byggnationen av världens största sjukhusfartyg

I dagarna har den internationella stiftelsen Mercy Ships tecknat avtal om byggnation av Atlantic Mercy, världens största civila sjukhusfartyg. Stena RoRo anlitas som projektledare. Fartyget, en investering på drygt 100 MUSD kommer att byggas på det kinesiska varvet Tianjin Xingang Shipyard och leverans beräknas till juli 2017.

Atlantic Mercy kommer att tjänstgöra världen över med 9 - 10 månaders stopp i varje hamn. Ombord finns plats för 154 patienter och 600+ anställda. Det finns sex operationssalar och såväl sjukvård som utbildning erbjuds. Avsikten är även att öka samarbete, träning och utbildning för sjukvårdsanställda i de länder där fartyget befinner sig. Totalytan uppgår till ca 30.000 m2 och ombord finns skola och dagis.

Mercy Ships har sedan 1978 bedrivit sjukvård med sjukhusfartyg. Sedan 2007 har Africa Mercy tjänstgjort i världens fattigaste länder och nu kommer Mercy Ships med hjälp av det nya fartyget att kunna mer än fördubbla sina insatser för att hjälpa behövande.

”Vi är mycket stolta över att vara delaktiga i det här unika projektet. Det är en satsning utöver det vanliga där våra flexibla fartygskoncept har visat sig komma väl till sin rätt,” kommenterar Per Westling, VD Stena RoRo.

Framtagningen av det nya topputrustade sjukhusfartyget görs i samarbete mellan flera asiatiska och europeiska bolag. Förutom Stena RoRo, som projektledare är det finska företaget Deltamarin engagerat för att utveckla designen. Fartyget byggs på ett av Kinas största varv, det statligt ägda Tianjin Xingang Shipyard och Barry Rogliano Salles (BRS) i Genève är skeppsmäklare.

Atlantic Mercy är baserat på Stena RoRos RoPax-koncept Stena Seabird, certifierat som ett passagerar-/fraktrfartyg för långa internationella resor med 500 personer. 
 
Sjukhusfartyget kommer att klassas enligt Lloyd’s Register och vara Malta-flaggat.
 
Africa Mercy, som tjänstgjort sedan 2007 ligger just nu i hamnen i Pointe-Noire, Kongo-Brazzaville. Ett reportage om Mercy Ships verksamhet visades nyligen på tv-kanalen CBS "60 Minutes" www.cbsnews.com/videos/africa-mercy-hospital-of-hope-50141230/

Company Information

Sedan 1977 leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett tjugotal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredjepart. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi ”Stenability”. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bakgrundsfakta för Atlantic Mercy Längd: 174,10 m Bredd: 28,6 m Djupgående (design): 6,15 m Brutto: 37 000  Dödvikt: 4.500 ton Stena RoRos flexibla RoPax koncept Seabird har ändrats från ett roro-/passagerarfartyg till ett rent passagerarfartyg. Exempel på åtgärder, som har vidtagits: - Inredningens layout  har gjorts om - Lasthanteringsutrustning har förändrats - Ventilationssystemet har anpassats   - Framdrivningssystemet  har anpassats, dvs diesel-elektrisk används i stället för diesel-mekanisk drift - Skrovformen har optimerats Fartyget är utrustat med 4 st medelvarviga diesel motorer, avgaspannor och ljuddämpare. Bunkring sker med ca 4-6 månaders intervall. Proviantering (mat, förråd, läkemedel etc) tillförs genom användning av 2 st 40 fots containers/vecka. Fartyget är utrustat med kranar för ombordlyftning av proviantering, bilar som används vid landtransporter och annan utrustning. Höga krav på prestanda för att minimera vibration och ljud har tillgodosetts.

Contact

För mer information, vänligen kontakta: Per Westling, VD  Stena RoRo Tel: +46 31 855154 E-post: per.westling@stena.com